GM-Turbo

Change Language

ลูบน้องหมา จุดไหนให้ฟรินเฟ่อออ รู้หรือไม่? ว่าน้องหมาเขามีจุดที่ชอบและไม่ชอบให้ลูบเหมือนกัน

รวมจุดที่น้องเลิฟฝุดๆ><
1. หัว : น้องสบายและรู้สึกปลอดภัย ช่วยให้น้องรู้สึกดี
2. คอ : ลูบคอเป็นที่พอใจของน้อง เพราะเป็นบริเวณที่สบาย
3. หลัง : ให้ลูบเพื่อแสดงความเชือมโยง
4. หู : ลูบบริเวณหูเพราะมีผิวบางและอ่อนโยน
5. แก้มและใบหน้า : ให้ลูบเพื่อแสดงความรักและผูกพัน
 
รวมจุดที่น้องไม่ค่อยปลื้ม!-!
1. หาง : อาจทำให้น้องตกใจ ห้ามดึงเด็ดขาดหางเป็นส่วนที่
เชื่อมกับกระดูกสันหลัง อาจทำให้น้องหมาได้รับบาดเจ็บ
2. ท้อง : ทำให้น้องรู้สึกไม่สบายใจ
3. ปลายหาง : เพราะเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างกระโหลก
4. ขา : อาจทำให้น้องรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่มั่นใจ
 
การเข้าหาน้องหมาที่ไม่สนิท
- ไม่ควรเข้าหาจากด้านหลังหรือมุมที่น้องไม่เห็นเรา
- เข้าหาด้วยท่าที่นิ่ง ไม่กระโชกโฮกฮาก อาจทำให้น้องตกใจ
- อย่าจ้องตาน้อง เพราะเหมือนกับการขู่ หรือท้าทายน้อง
- อาจลองยื่นมือเพื่อให้น้องดมเพื่อให้คุ้นกลิ่น
 
อย่างไรก็ตามการแนะนำนี้เป็นเพียงภาพรวม จะมีน้องหมาที่ชอบและไม่ชอบแต่ละจุดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุรุษและสไตล์ของสุนัขแต่ละตัว
เราควรเข้าใจและเคารพความไม่ชอบของสุนัขเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้น้องรู้สึกสบาย