GM-Turbo

Change Language

GUS ADULT

อาหาร สุนัข / สูตร ประหยัด


อาหารสุนัขราคาประหยัด สูตรสำหรับสุนัขโตทุกสายพันธุ์
-สารอาหารครบถ้วน
-เพิ่มน้ำมันปลา บำรุงขนและผิวหนัง
-ขับถ่ายอึเป็นก้อน ไม่แข็ง กลิ่นไม่แรง
โปรตีน 20% ไขมัน10%