GM-Turbo

Change Language

GUS PUPPY

อาหาร สุนัข / สูตร ประหยัด


อาหารสุนัขราคาประหยัด สูตรสำหรับลูกสุนัขสามารถทานได้ทุกสายพันธุ์
-สารอาหารครบถ้วน
-เพิ่มน้ำมันปลา บำรุงขนและผิวหนัง
-ขับถ่ายเป็นก้อน อึไม่แข็ง กลิ่นไม่แรง
โปรตีน 26% ไขมัน10%