GM-Turbo

Change Language

MAX WEIGHT 75%

อาหารเสริม / เวย์โปรตีน


โปรตีน แปปไทด์

- เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เร่งการเจริญเติบโต

- เร่งการดูดซึมเข้ากล้ามเนื้อ ทันทีหลังออกกำลังกาย

- ช่วยให้ร่างกาย ฟื้นตัวเร็ว